Bordskik for både børn og voksne

Få Lola Jensens gode råd til hvordan du lærer dit barn god bordskik. 

Hvem ønsker ikke at gøre sit barn til et ordentligt menneske, som andre gerne vil omgås? Og kræver det ikke også god bordskik? Jo, jo. Men klap lige hesten. Du har god tid, og meget kommer af sig selv med lidt god voksenskik.

Tål og rum
Små børn spiser med  fingrene, spilder, smasker og slubrer. For det er den hurtigste og mest naturlige måde at lære maden at kende på. ”Kan det virkelig passe, at de skal grise så meget?”, spørger mange forældre i dag. Ja! Og jo mere, der rettes på de små under måltidet, desto mere trodsige bliver de – med konflikter og manglende madlyst til følge. Lad dem øve sig og eksperimentere de første år.

Vær fair
Det kan ikke undgås, at der engang imellem vælter et glas ved måltidet. Men det er tankevækkende, at det blot opfattes som et uheld, når det sker for den voksne, mens det for barnet afføder suk og bebrejdelser som ”Hvor er du klodset. Sagde jeg ikke lige, at du skulle stille glasset ind?” Uanset hvem det sker for, bør det betragtes som et uheld og klares med et ”Ups, skal vi lige hjælpes ad med at tørre op?” Med denne tilgang bevares den gode stemning og barnets mod på at øve sig.

Gå foran
Børn bliver ikke, som vi siger, at de skal være – de bliver, som vi er. Så sid og spis selv som du gerne vil se dit barn gøre det, og meget af den gode bordskik vil komme af sig selv. Siger du ”Tak for mad” og ”Må jeg be’om mælken?”, vil dit barn kopiere din høflige facon. For piger som regel allerede før de bliver tre år. For drenge ikke før otteårsalderen. Drengenes hjerner har ofte andre emner prioriteret højere på ”øvehitlisten”.

Godt begyndt
Allerede fra et barn er seks måneder, kan det udstyres med en lille ske, og fra etårsalderen også med en lille gaffel. Barnet vil stadig spise med fingrene, men snart kommer både ske, gaffel og mad i munden - i hvert fald engang imellem. Barnet tager derved selv de første skridt blot ved at se på sin familie og have redskaber og ro til at prøve sig frem. Til den fem-seksårige kan man godt sige: ”Det er nemmere at skære, hvis du holder sådan her.”

Ka selv, vil selv
Selvstændighedsfasen sætter ind ved etårsalderen og klinger af omkring de fem år, hvor barnets sprog og evne til at forstå forklaringer er veludviklet. Måltidet er den perfekte scene med dets mange muligheder for ’vil selv’ og ’ka’ selv’. Husk her på, at man jo skal starte et sted, og kræv ikke mere af dit barn end det magter. En toethalvtårig kan selv hælde af en lille kande. En treårig kan med lidt træning hælde af en fuld karton. Se på dit barn, om udfordringerne er passende eller for svære.

Hvor længe?
For et barn er det svært at sidde stille til bords i længere tid. Især sidst på dagen, hvor ingen har det store overskud. Allerede fra 10-månedssalderen magter barnet lidt mere end bare spisningen. Ophold i den høje stol kan forlænges af et stykke agurk som afledning. Men når den lille udtrykker, at nok er nok, bør det respekteres. Barnet over 4 år bør øves i at blive ved bordet i op til et kvarter. Ikke for at vente på andre, men “fordi vi så gerne vil hygge os med dig".

Kilde: familievejleder Lola Jensen