Europæisk frugt & grønt | Sæson

Europæisk frugt og grønt giver dig tryghed

Vidste du, at europæisk frugt og grønt indeholder væsentlig færre pesticider, end frugt og grønt fra lande udenfor Europa?

Undersøgelser viser, at 6,5 procent af al frugt og grønt produceret uden for Europa overskrider den fastlagte pesticidgrænse. Det gælder for kun 1,6 procent af europæisk frugt og grønt. Læs undersøgelsen her.

Men hvorfor anvender gartnerne pesticider.  Pesticider er et andet ord for sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler. Pesticider anvendes for at bekæmpe skadedyr, svampe og ukrudt, så gartnerne kan levere frugt og grønt i den rette mængde med en tilfredsstillende kvalitet. Langt det meste frugt og grønt, som er på markedet i Europa er sprøjtet med konventionelle kemiske pesticider.

Det økologiske areal udgør ca. 10% i Europa. I det økologiske areal anvendes andre bekæmpelsesmetoder, som f.eks. nyttedyr (insekter), mikroorganismer eller mekanisk bekæmpelse.

Flere europæiske lande forsker i og udvikler ny alternative bekæmpelsesmidler, så der i fremtiden vil blive  færre kemiske. Samtidig vil udviklingen af de kemiske pesticider også på sigt sikre at de vil være langt mere miljøvenlige både for den der sprøjter og forbrugeren.

EU sætter skrappe grænser for, hvor meget af de forskellige pesticider, der må være i frugt og grønt. Grænseværdierne gælder for hele EU og er med til at beskytte os mod utilsigtede virkninger af pesticider.

/media/4054/website_artikler-og-magasiner.png
/media/4054/website_artikler-og-magasiner.png